Вибірка за предметом : 'Економетрія'
[Кількість знайдених записів в базі: 7]

Кулинич О.І. Економетрія. Хмельницький.:Поділля,1997. - 115c.
Кулинич О.І. Економетрія. Хмельницький.:Хмельницький: Поділля,,1998. - 157c.
Лугінін О.Є. Економетрія: Навч посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 252c.
Лук’яненко І. Економетрика: Підручник. К.:Знання,1998. - 494c.
Магнус Я.Р. Эконометрика: Навч. курс. М.:Дело,1998. - 247c.
Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 192c.
Наконечний С.І. Економетрія: Підр. – 4-е вид., доп. і перероб.. К.:КНЕУ,2006. - 528c.