Вибірка за предметом : 'Економіка праці і соціально-трудові відносини'
[Кількість знайдених записів в базі: 18]

А А. Оплата праці: Консультації. Нормативна база. Дніпропетровськ.:,1999. - 111c.
А А. Економіка праці й соціально-трудові відносини: Навч. посіб. / Під ред. Є.П. Михайлова. К.:ЦНЛ,2005. - 240c.
Абрамов В.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку / В.М. Абрамов, В.М. Данюк. Одеса:.:ОКФА,1995. - 96c.
Адамчук В.В. Экономика и социология труда: Учеб.. М.:ЮНИТИ,1999. - 407c.
Афонін А.С. Основы мотевации труда: Орг.-экон. аспекты: Учеб. пособ.. К.:МАУП,1994. - 304c.
Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці. Навч. посіб.. К.:Знання-Прес,2000. - 313c.
Богоявленська Ю.В., Ходаківський Є.І. Економіка та менеджмент праці: Навч. посіб.. К.:Кондор,2005. - 332c.
Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально- трудові відносини: Навч. посіб... К.:ЦУЛ,2004. - 440c.
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. К.:Знання,2004. - 535c.
Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 200c.
Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2003. - 300c.
Карлін М.І. Стимулювання праці в перехідній економіці. Монографія. Луцьк.:ВДУ ім. Лесі України,1997. - 168c.
Карлін М.І. Стимулювання праці в освітньо науковій сфері: проблеми теорії і практики.. Луцьк.:ВЕЖА,2000. - 193c.
Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підр.. К.:КНЕУ,2003. - 367c.
Махсма М.Б. Економіка праці й соціально-трудові відносини: Навч. посіб.. К.:Атака,2005. - 304c.
Пащенко І.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 260c.
Петюх В.М. Ринок праці: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 126c.
Чернов В.І., Оленик Є.І. Нормування праці: Навч.-метод. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 148c.