Вибірка за предметом : 'Економічна глобалізація'
[Кількість знайдених записів в базі: 9]

А А. Європейська інтеграція та Україна: навч.-метод. Посібник. К.:,2002. - 480c.
А А. Довідник НАТО. Brussels.:,2006. - 384c.
А А. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права: Навч. посібник. К.:М-во економіки України,2010. - 368c.
Гоці С. Урядування в об'єднаній Європі/ Пер. З італ.. К.:К.І.С.,2003. - 286c.
Кордон М.В. Європейська та євроатлентична інтеграція України: Нвч. Посіб. - 2-ге вид.. К.:ЦУЛ,2010. - 172c.
Лук'яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посібник. К.:КНЕУ,2005. - 204c.
Луцишин П.В., Федонюк С.В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку: Монографія. Луцьк.:Вежа,2004. - 200c.
Марченко М. Європейський Союз: Словник довідник/ Ред. М.Марченко. К.:К.І.С.,2005. - 142c.
Михайлова Л.І., Волченко Н.В., Зінчук Т.О. та ін. Євроекономічна інтеграція України: навч. посіб./ Авт. Л.І. Михайлова, Н.В. Волченко, Т.О. Зінчук, С.М. Кваша. К.:ЦУЛ,2013. - 136c.