Вибірка за предметом : 'Економічна теорія'
[Кількість знайдених записів в базі: 22]

А А. Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Дніпропетровськ.:ДНУ,2003. - 292c.
Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: (Політекономія, мікроекономіка, макроекономіка): навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:ЦУЛ,2009. - 688c.
Баб'як М. Економічна теорія: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 208c.
Базилевича В.Д. Економічна теорія: / За ред. Базилевича В.Д. Політекономія. К.:Знання-Прес,2001. - 581c.
Ватаманюка В.З. Вступ до економічної теорії: Підр.- 3-е вид. Доп.. Львів.:Новий світ-2000,2000. - 504c.
Ватаманюка З. Вступ до економічної теорії: Навч. посіб.. Львів.:Інтелект-Захід,2007. - 192c.
Ватаманюка З. Економічна теорія/ За ред. Ватаманюка З.. Львів.:Інтереко,1998. - 708c.
Гальчинський А.С. Основи економічної теорії. К.:Вища шк.,2000. - 495c.
Карлін М.І. Основи економічних знань. Луцьк.:,1994. - 94c.
Кекух Б.Ф. Основи економічної теорії: Навч. посіб.. Луцьк.:,2003. - 203c.
Климко Т.М. Основи економічної теорії: політекономічний аспект/ За ред. Климко Т.М., Нестеренка В.П., Каніщенко Л.О. та ін.. К.:Вища шк.,1994. - 559c.
Крупка М.І. Основи економічної теорії: Підручник. К.:Атіка,2001. - 344c.
Кулішов В.В. Основи економічної теорії: Підр. - 3-е вид.; випр. і доп.. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 516c.
Мельник Л.Ю., Макаренко П.М. Економічна теорія Політекономічний контекст: Навч. посіб.. К.:Кондор,2008. - 524c.
Мочерний С. Економічна теорія. К.:Академія,1999. - 592c.
Мочерний С. Основи економічних знань. К.:Феміна,. - c.
Мочерний С.В. Основи економічної теорії/ За ред. Мочерного С.В.. К.:Академія,1998. - 463c.
Ніколаєнко Ю. Основи економічної теорії. В 2-х томах / За ред. Ніколаєнка Ю.. К.:Либідь,1998. - 272c.
Предбарського В.А. Основи економічної теорія/ За ред. Предбарського В.А.. К.:Кондор,2002. - 621c.
Предборський В.А. Економічна теорія: Підр./ За ред. Предборського В.А.. К.:Кондор,2003. - 492c.
Тарасевича В.М. Економічна теорія. К.:ЦНЛ,2006. - 784c.
Юрій С.І. Економічна теорія: Політична економія: Підручник. К.:Кондор,2009. - 604c.