Вибірка за предметом : 'Етика й естетика'
[Кількість знайдених записів в базі: 12]

А А. Етика. Корот. словник. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 279c.
Блощинська В.А. Етика: прак.: Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 248c.
Левчук Л.Т., Оніщенко О.І. Основи естетики: Навч. посіб.. К.:Вища шк.,2000. - 271c.
Лозового В.О. Естетика: Навч. посіб.. К.:Юрінком Інтер,2003. - 208c.
Лозового В.О. Естетика: Навч. посіб.. К.:Юрінком Інтер,2005. - 208c.
Мовчан В.С. Естетика: навч. посіб.. К.:Знання,2007. - 483c.
Петрушенко В.Л. Етика та естетика: Навч. посіб.. Львів.:Новий світ - 2000,2008. - 304c.
Пост Э. Этикет: классическое руководство.. М.:Ринол-класік,2003. - 826c.
Савельєв В.П. Етика: корот. Навч. словник: терміни, поняття, персоналії. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 279c.
Савельєв В.П. Етика: навч. посіб. 2-е вид. Випр.. Львів.:Магнолія+,2006. - 244c.
Сморж Л.О. Естетика: Навч. посіб.. К.:Кондор,2005. - 334c.
Тофтул М.Г. Естетика: Навч. посіб. К.:Академія,2005. - 414c.