Вибірка за предметом : 'Звітність за міжнародними стандартами'
[Кількість знайдених записів в базі: 5]

Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб.. Житомир:.:ПП ''Рута'',2002. - 544c.
Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб.. Житомир:.:ПП ''Рута'',2003. - 544c.
Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб.. Львів.:Магнолія 2006,2009. - 744c.
Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практ. посіб.. К.:Лібра,2001. - 840c.
Панков Д.А. Бухгалтерский учт и аналіз в зарубежных странах: Учеб. пособие. Минск:.:ИП «Экоперспектива»,,1998. - 238c.