Вибірка за предметом : 'Звітність підприємства'
[Кількість знайдених записів в базі: 10]

А А. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Збірник норм.-прав. актів. Станом на 1.07-.2001.. К.:Атіка,2001. - 752c.
А А. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Зб. норм.-прав. актів.. К.:Атіка,2005. - 800c.
А А. Фінансова звітність за націона-льними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практ. посіб.. К.:Лібра,1999. - 336 с.c.
А А. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Зб. норм.-прав. актів. К.:Право,2001. - 316c.
Алексєєва А.В. Звітність підприємств: Навч. посіб.. К.:КНТЕУ,2008. - 323c.
Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навч. посіб.. К.:ЦНЛ,2004. - 292c.
Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтер-ської звітності за вимогами національних стандартів України: Навч. посіб.. К.:Кондор,2003. - 614c.
Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 216c.
Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємств та її аналіз: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. К.:ЦУЛ,2002. - 360 с.c.
Чижевські Л.В. Звітність підприємств: Навч. посіб./ За ред. Ф.Ф. Бутинця.. Житомир.:ЖІТІ,2003. - 436c.