Вибірка за предметом : 'Зовнішньоекономічна діяльність'
[Кількість знайдених записів в базі: 28]

А А. Зовнішньоекономічна діяльність: Метод. посіб.: Консулат., норм. база. Днепропетровск.:Баланс-клуб,1999. - 111c.
Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / За ред. Багрової І.В.: Підр.. К.:ЦУЛ,2004. - 579c.
Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підр. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:Знання,1999. - 305c.
Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2004. - 216c.
Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і прикладні аспекти: Навч.-метод. Посібник. Львів.:Інтелект-Захід,2006. - 260c.
Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підр.. К.:ЦУЛ,2004. - 384c.
Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручни. - 4-е вид., перероб. та доп.. К.:ЦУЛ,2013. - 452c.
Дахно І.І. Зовнішньоекономічний менеджмент: Навч. посіб./ За ред. І.І. Дахна. К.:ЦУЛ,2012. - 568c.
Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2002. - 172c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. О.А. Кириченка. - 2-ге вид., перероб. І доп.. К.:Знання,2008. - 518c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. К.:Знання-Прес,2002. - 384c.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. К.:Знання-Прес,2000. - 277c.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. К.:Знання-Прес,2002. - 406c.
Кредисов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А.І. Кредисова: Підр.. К.:Віра-Р,2002. - 552c.
Кредитов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За ред. Кредитова А.І.. К.:Віра-Р,1998. - 448c.
Кривов'язюк І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб.. Луцьк.:Надстир’я,2005. - 140c.
Мазарак А.А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні/ За ред. А.А. Мазаракі: Навч. посіб.. К.:КНТЕУ,2003. - 272c.
Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2004. - 192c.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підр.. К.:КНЕУ,2003. - 948c.
Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підр.. К.:Лібра,2002. - 301c.
Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підр.. К.:ЦУЛ,2003. - 616c.
Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2004. - 377c.
Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / За ред. М.І. Савлука. К.:КНЕУ,2002. - 392c.
Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика: Підр.. Тернопіль.:ТАНГ,2001. - 289c.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. Посіб.. Львів.:Новий світ – 2000,2006. - 512c.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практикум. Львів.:Новий світ – 2000,2007. - 220c.
Філіпенко А.С. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підр. / За ред. А.С. Філіпенка. К.:Либідь,1997. - 208c.
Шкурупій О.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб/ За ред. О.В. Шкурупій. К.:ЦУЛ,2012. - 248c.