Вибірка за предметом : 'Зіставна граматика української та іноземної мов'
[Кількість знайдених записів в базі: 6]

А А. Структурная типология языков. М.:Наука,1966. - 262c.
Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка: Сопоставительная типология немцкого языка и русского: Учеб. пособ.. М.:ВЛАДОС,2001. - 288c.
Бублейник Л.В. Типологічні співвідношення в лексиці української та російської мови: Навч. посіб.. К.:,1996. - 82c.
Бузаров В.В. Основы синтаксиса английской разговорной речи. – 3-е изд., перераб. и доп.: Учеб. пособ.. М.:КРОН-ПРЕСС,1998. - 365c.
Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. посіб.. Вінниця.:Нова кн.,2003. - 464c.
Штеллинг Д.А. Грамматическая семантика английского языка: Фактор человека в языке: Учеб. пособ.. М.:МГИМО, ЧеРо,1996. - 254c.