Вибірка за предметом : 'Зіставна лексикологія української та іноземної мов'
[Кількість знайдених записів в базі: 6]

Бублейник Л.В. Типологічні співвідношення в лексиці української та російської мови: Навч. посіб.. К.:,1996. - 82c.
Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: Посіб. для перекл. відділень вузів. Вінниця.:Нова кн.,2003. - 160c.
Евдокимов М.С., Шлеев Г.М. Краткий справочник американо-британских соответствий. – 2- изд.: Крат. справ.. М.:Флинта,2002. - 96c.
Квеселевич Д., Сасіна В. Практикум з лексикології сучасної англійської мови: Навч. посіб.. Вінниця.:Нова кн.,2001. - 126c.
Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология: Практ. пособ.. К.:Знання,2004. - 326c.
Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови: Підр.. Харків.:Основа,1993. - 255c.