Вибірка за предметом : 'Зіставна стилістики іноземної (англійської) та української мов'
[Кількість знайдених записів в базі: 9]

Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Вінниця.:Нова кн.,2004. - 240c.
Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Вінниця.:Нова кн.,2005. - 224c.
Дудик П.С. Стилістика української мови. К.:Академія,2005. - 368c.
Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Прак. словник-довідник журналіста. Львів.:ПАІС,2002. - 576c.
Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практ. заняття.. Львів.:ПАІС,2003. - 544c.
Косоножкина Л.В. Практическая стилистика английского языка: анализ художественного текста. М.:МарТ,2004. - 192c.
Кухаренко В.А. Практикум зі стилістики англійської мови (англ. мовою). Вінниця.:Нова кн.,2003. - 160c.
Мацько Л.І. Стилістика української мови. К.:Вища шк.,2003. - 462c.
Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики: Правила хорошей речи. М.:Айрис-Рольф,1996. - 2008c.