Вибірка за предметом : 'Калькуляція собівартість продукції, робіт та послуг'
[Кількість знайдених записів в базі: 10]

Герасименко В.В. Эффективное ценообразование: Рыночные ориентиры.. .:-,1997. - c.
Есипова В.Е. Цены и ценообразование: Учеб. Для вузов// Под ред. В.Е.Есипова. .:-,1999. - c.
Желтякова И.А. Цены и ценообразование: Задачи и тесты. Учеб. Пособ.. .:-,1999. - c.
Зоріна В.Н., Сеніна Г.В. Формування та калькуляція собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства: Навч. посіб.. Центр навчальної літератури.:-,2005. - c.
Кулинич М.Б. Процеси формування собівартості продукції: Монографія. Вежа.:-,2006. - c.
Оксанич О.Е., Волкова І.А., Миронова О.О. Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг: Навч. Посіб.. К.:ЦУЛ,2013. - 326c.
Пінішко В.С. Ціни і ціноутворення: Навч. посіб.. Інтелект-Захід.:-,2006. - c.
Пінішко В.С. Ціно- і тарифоутворення: Навч. посіб.. Магнолія-2006.:-,2009. - c.
Тормаса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч. посіб.. КНЕУ.:-,2001. - c.
Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посіб.. Кондор.:-,2003. - c.