Вибірка за предметом : 'Комп'
[Кількість знайдених записів в базі: 11]

Асеев Г.Г. Электронный документооборот: Учеб.. Кондор.:-,2007. - c.
Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навч. Посіб.. ЦНЛ.:-,2005. - c.
Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря: Практ. посіб. - 3-тє вид., змін., доп.. К.:-,-. - c.
Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підр.. Вікар.:-,2003. - c.
Кушнаренко Н.Н. Докементоведение: Учеб.– 4 е изд. Испр.. К.:Знання,2003. - 259c.
Мірам Г.В. Алгоритми перекладу: Вступ. Курс з формалізації перекладу. Твім інтер.:-,1998. - c.
Мирам Г.Э. Профессия: переводчик. Ника.:-,1999. - c.
Палеха Ю. Організація загального діловодства: Навч. посіб. - 2-ге вид. перероб., доп.. К.:-,-. - c.
Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Погребна Л. Діловодство: Яким воно повинно бути: Посіб.. Х.:-,-. - c.
Хайрова Н.Ф., Замураева И.В. Машинный перевод. Око.:-,1998. - c.