Вибірка за предметом : 'Комунікаційний менеджмент'
[Кількість знайдених записів в базі: 10]

Бєсєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід: Підручник (модульний варіант). К.:-,-. - c.
Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. Львів.:-,-. - c.
Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Менеджмент: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Жигайло Н. Комунікативний менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:ЛНУ,2012. - 368c.
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. К.:-,-. - c.
Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. К.:-,-. - c.
Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: Курс лекцій. К.:-,-. - c.
Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: підручник.- 3-тє вид., перероб. І доп.. Тернопіль.:-,-. - c.
Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. К.:-,-. - c.
Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. К.:-,-. - c.