Вибірка за предметом : 'Контроль і ревізія'
[Кількість знайдених записів в базі: 9]

Бардаш С. В. Контроль і ревізія. Практ.. Житомир.:-,-. - c.
Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія.. Житомир.:-,-. - c.
Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Крисюк В.І. Ревізія і контроль в устано-вах і організаціях бюджет-ної сфери: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Мурашко В.М. Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості України: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. та доп.. К.:-,-. - c.
Романів Є.М. Контроль і ревізія: навч. посіб.: Нормативно-практичні матеріали.- 3-те вид., перероб. і доп.. Львів.:-,-. - c.
Сморжанюк Т.П. Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом: навч. посіб./ За ред. В.Є. Труша. К.:-,-. - c.
Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підр. – 3-е вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.