Вибірка за предметом : 'Конфліктологія'
[Кількість знайдених записів в базі: 15]

Ємельяненко Л.М. Конфліктологія: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Балабанова Л.В., Савельєва К.В. Конфліктологія: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Кіянка І.Б. Політична конфліктологія. Львів.:-,-. - c.
Крамаренко В.Й. Менеджмент: Навч. посіб. / За ред. Крамаренко В.Й.. К.:-,-. - c.
Ложкин Г.В., Повянель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Молл Е.Г. Менеджмент: организацион. повед.: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Нємцов В.Д. Конфлікти в діяльності організації // Менеджмент організацій: Навч. посіб.. М.:-,-. - c.
Нагаєв В.М. Конфліктологія: Курс лекцій (модульний варіант): Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Русинка І. Конфліктологія: Психотехнології запобігання і управління конфліктами: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Скібицька Л.І. Конфліктологія: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Тарнавська Н.М., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підр.. Тернопіль.:-,-. - c.
Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.