Вибірка за предметом : 'Корпоративне управління'
[Кількість знайдених записів в базі: 17]

Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч.посіб.. К.:-,-. - c.
Горинь М.О., Синишин О.С., Чопко Н.С. Корпоративне управління: Навч. посіб.. Львів.:ЛНУ,2012. - 644c.
Громкова М.В. Организацыонное повидение: учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник.. Х.:-,-. - c.
Капитанов Э.А. Корпоративная культура и PR: учеб.-практ. пособ.. М-Ростов н/Д..:-,-. - c.
Козаченко А.В., Воронкова А.Э. Корпоративное управление: Учебник. К.:-,-. - c.
Красовський Ю.Д. Организационное повидение: учеб. пособ... М.:-,-. - c.
Мальська М.П., Мандзюк Н.Л., Занько Ю.С. Корпоративне управління: теорія та практика: Підручник. К.:-,-. - c.
Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г. Корпоративне управління: Підручник. - 2-ге вид., випр. І доп.. К.:-,-. - c.
Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питанн: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Ньюстром Д.В. Организационное поведение / пер. с англ. под. ред. Каптуревского: учеб. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Палэха Ю.І. Ключі до успіху або організаційна та управлінська культури: монографія.. К.:-,-. - c.
Рудєнський Е.В. Основі психотехнологии Общения менеджера: учеб. пособ.. М-Новосибирск.:-,-. - c.
Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: учеб. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Хоєт Г.Л. Корпоративна культура: Навч.посіб. / Під заг. ред. Г.Л. Хоєта. К.:-,-. - c.
Шихирёв П.Н. Введение в российскую деловую культуру: учеб. пособ.. М.:-,-. - c.