Вибірка за предметом : 'Культурологія'
[Кількість знайдених записів в базі: 34]

А А. Історія світової культури. Навчальний посібник. К.:-,-. - c.
Абрамович С. Культурологія: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Бобахо В.А., Левикова С.И. Культурология: Учеб.. М.:-,-. - c.
Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин.. К.:-,-. - c.
Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. М.:-,-. - c.
Грушевський М.С. Духовна Україна. Зб. Творів. К.:-,-. - c.
Драма Г.В. Учебний курс по культурологии. Многоуровнее уч. Пособие / под ред. Г.В. Драма. Ростов-на-Дону.:-,-. - c.
Драча Г.В. Культурология в вопросах и ответах (Под ред. Драча Г.В.). Ростов-на-Дону.:-,-. - c.
Еврасов Б.С. Соціальна культурологія. М.:-,-. - c.
Емохонова Л.Г. Мировая худож. Культура. М.:-,-. - c.
Есин А.Б. Введение в культурологию: Учеб.. М.:-,-. - c.
Кармин А.С. Культурология. СПБ.:-,-. - c.
Касьянчук Л. Історія українська та світової культури: Ч.1.. Тернопіль.:-,-. - c.
Касянчук Л. Історія української та світової культури: Ч. 1: від первісної до елітичної епохи.. Тернопіль.:-,-. - c.
Клопчука С.М., Остафійчука В.Ф. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб./ За ред. С.М. Клопчука, В.Ф. Остафійчука. К.:-,-. - c.
Кононенко Б.И. Культурология в именах , терминах, понятиях. М.:-,-. - c.
Кононенко Б.И. Б.И. Культурология в терминах, понятиях, именах: Спр. учеб. Пособ.. М.:-,-. - c.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підр.. К.:-,-. - c.
Крип’якевича І. Історія української культури (за ред. Крип’якевича І.). К.:-,-. - c.
Леоднінова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Мєдінкова Г.С. Українська та зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Мамонтов С.П. Основы культурологии : Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Мипольська Н.Є. Художня культура світу: Навч. посіб. / Н.Є.Мипольська та ін.. К.:-,-. - c.
Петрушенко В.А. Культурология. Навч. Посіб.. Львів.:-,-. - c.
Подольська Є.А. Культурологія. - 2-е. вид., перероб. та доп.: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Попович М. Нарис з історії культури України. К.:-,-. - c.
Розин В.М. Введение в культурологию: Учеб.. М.:-,-. - c.
Свідзинський А. Самоорганізація та культура. К.:-,-. - c.
Сусанівський М.В. Культура українського народу. Навч. посіб.(М.В. Сусанівський та ін.). К.:-,-. - c.
Торменко І.І. Культурологія. - 2-е. - вид., перероб. та доп.: Навч. посіб. / За ред. Торменко І.І.. К.:-,-. - c.
Филер А.Я. Культурология для культурологов. М.:-,-. - c.
Хоменко В.Я. Українська та світова культура: Підр.. К.:-,-. - c.
Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посіб. - 3-тє вид., стереотип. К.:-,-. - c.
Юрчук В.В. Современный словарь по культурологии.. Мн.:-,-. - c.