Вибірка за предметом : 'Логіка'
[Кількість знайдених записів в базі: 9]

Гетманова А.Д. Логика: Учебн.. М.:-,-. - c.
Гладунський В.Н. Логіка: Навч. Посіб.. Львів.:-,-. - c.
Ерышев А.А. Логика: курс лек.. - 3-е. изд., перероб. и доп.. К.:-,-. - c.
Конверський А.Є. Логіка: Підр.. К.:-,-. - c.
Ляхвацька О.М. Логіка: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Орендарчук Г.О. Основи логіки: Посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.
Повторева С.М. Словник з логіки.. Львів.:-,-. - c.
Сластенко Є.Ф. Логіка: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Тофтул М.Г. Логіка: Посіб.. К.:-,-. - c.