Вибірка за предметом : 'Логістика'
[Кількість знайдених записів в базі: 10]

Аникин Б.А. Логистика: учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Кальченко А.Г. Логістика: Підр.. К.:-,-. - c.
Кислий В.М. та ін. Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Кривов'язюк І.В., Усков О.Р. Управління логістичними інформаційними системами підприємства: Монографія. Львів.:-,-. - c.
Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч.посіб.. К.:-,-. - c.
Смиричинський В.В., Смиричинський А.В. Основи логістичного менеджменту: навч. посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.
Таньков К.М. та ін. Виробнича логістика: навч. посіб.. Х.:-,-. - c.
Тридід О.М. та ін. Логістика: Навч.посіб.. К.:-,-. - c.
Харрисон Л., Ремко ван Хоук Управление логистикой: разроботка стратегий логистических операций / Пер. С англ. В.А. Сомило/ под. научн ред. А.Е. Михайцева. Днепропетровск.:-,-. - c.