Вибірка за предметом : 'Макроекономіка'
[Кількість знайдених записів в базі: 23]

Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. Посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 442c.
Базилевич В. Макроекономіка: Підр. – 2-е вид., випр.. К.:Знання,2005. - 851c.
Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. Посіб.. К.:Атіка,2002. - 368c.
Башнянін Г.І. Макроекономічна теорія: Навч. посіб. 2-е вид. Стереотип.. Львів.:Новий світ 2000,2006. - 552c.
Ватаманюк З., Панчишин С. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. К.:Альтернативи,2001. - 606c.
Виплош Ч., Бурда М. Макроекономіка. Європейський контекст. К.:Основи,1998. - 682c.
Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. Пер. з англ.. К.:Основа,1996. - 814c.
Карпін Д.С., Мащенко Г.О. Макоекономіка. Луцьк.:,1996. - 246c.
Круш П.В., Тульчинська С.О. Макроекономіка: Навч. Посіб.. К.:ЦНЛ,2005. - 400c.
Кузик О.В. Макроекономіка: Навч. Посіб.. Львів.:Інтелект-Захід,2007. - 168c.
Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум: Навч. Посіб.. Львів.:Магнолія Плюс,2004. - 256c.
Мельникова В.І., Климова Н.І. Макроекономіка: Навч. Посіб. - 2-ге вид., доп., випр.. К.:Професіонал,2005. - 400c.
Менкью Н.Г. Макроекономіка: Підр. – 2-е вид., випр.. К.:Основа,2000. - 588c.
Орищак Я. Основи курсу “Макроекономіка”: Лекційні, семінарські заняття та завдання. Тернопіль.:,2001. - 120c.
Панчишин С. Макроекономіка: Навч. Посіб.. К.:Либідь,2001. - 616c.
Пухтаєвич Г.О. Макроекономічний аналіз: Навч. Посіб.. К.:КНЕУ,2000. - 208c.
Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. К.:ТАКСОН,1996. - 240c.
Савченко А.Г, Макроекономічна політика: Навч. Посіб.. К.:КНЕУ,2001. - 166c.
Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч.-метод. Посіб.. К.:КНЕУ,1999. - 120c.
Салищев А.С. Макроекономіка: Посіб.. СПб.:Питер,2000. - 448c.
Самюельсон П.А., Нордгауз Д. Макроекономіка (пер. з англ.). К.:Основа,1995. - c.
Соболев В.М. Макроэкономика. Харьков.:Студ. Центр,1997. - 224c.
Старченко В.Д. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. К.:КНЕУ,2002. - 104c.