Вибірка за предметом : 'Менеджмент ЗЕД'
[Кількість знайдених записів в базі: 16]

А А. Внешнеторговые сделки (Сост. Гринько И.С.). Сумы.:-,-. - c.
Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб.пособ.. М.:-,-. - c.
Багиев Г.И. Международный маркетинг: Учебник. Спб.:-,-. - c.
Буглай В.Б., Ливенцов Н.Н. Международные экономические отношения: Учеб.пособ.. М.:-,-. - c.
Дахно І.І. Зовнішньоекономічний менеджмент: Навч. посіб./ За ред. І.І. Дахна. К.:ЦУЛ,2012. - 568c.
Кириченка О.А. Менеджмент зовнфшньоекономічної діяльності: Підручник/ За ред. О.А. Кириченка. - 2-ге вид., пероб. І доп.. К.:-,-. - c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю (За ред. Кредісова А.І.). К.:-,-. - c.
Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельностью в Украине: Практ. пособ.. К.:-,-. - c.
Мокій А.І., Махно Т.П., Бабець І.Г. Міжнародні організації. Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. К.:-,-. - c.
Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: Учеб.. М.:-,-. - c.
Рубинская Э.Т. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учеб.пособ.. М.:-,-. - c.
Сазонець І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ За ред. І.Л. Сазонця. Донецьк.:-,-. - c.
Сухарський В.Ч. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика. Тернопіль.:-,-. - c.