Вибірка за предметом : 'Менеджмент організацій'
[Кількість знайдених записів в базі: 18]

Іванова І.В. Менеджмент підприємства: Практикум: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Бай С.І. Менеджмент організацій. Практикум: Навчальний посібник.. К.:-,-. - c.
Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Підручник. - 2-ге вид., перероб. та доп.. К.:-,-. - c.
Виноградський М.Д. Менеджмент організацій: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Датюк В.М. Організація праці менеджера: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Лафта Дж.К. Эффективность менеджмента организации: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Мартиненко М.М. Технология менеджмента: Учебник для студентов высших учебных заведений.. К.:-,-. - c.
Немцов В.Д. Менеджмент організацій: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навч. посібник.. К.:-,-. - c.
Подлесных В.И. Теория организации: учебник для вузов.. Спб.:-,-. - c.
Румянцева З.П. Менеджмент организации: Учеб. пособ. / Под ред. З.П. Румянцевой. М.:-,-. - c.
Старобинский Э.Е. Основы менеджмента на коммерческой фирме: Практ. пособ.. М.:-,-. - c.
Федулова Л.І. Менеджмент організацій / За ред. Л.І. Федулової: Підр.. К.:-,-. - c.
Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Хом'яков В.І. Менеджмент підприємств: Навч. посіб.- 2-е вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Цандер Е. Менеджмент малих і середніх підприємств: Пер. з нім.: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій: Навч. посібник. К.:-,-. - c.