Вибірка за предметом : 'Менеджмент персоналу'
[Кількість знайдених записів в базі: 25]

Андреева И.В. Управление персоналом: Серия «Шпаргалка». СПб.:-,-. - c.
Базарова Т.Ю., Яремина. Б.Л. Управление персоналом /Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Яремина.. М.:-,-. - c.
Беляцкий Н.П. Управление персоналом: Учеб. пособ.. Минск.:-,-. - c.
Блинов А.О., Василевская О.В. Искусство управления персоналом: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Виноградський М.Д. Управління персоналом. – 2-ге вид.: Навч. посіб./ Виноградський М.Д., Винаградська А.М., Шканова О.М.. К.:-,-. - c.
Волковыский И.В. Управление персоналом: Учеб. Пособ.: 100 экз. ответов. – 2-е изд., перераб. и доп.. М.:-,-. - c.
Воронкова В.Г. Кадровий менеджмент: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала: Учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Журавлев П.В. Менеджмент персонала: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Кибанова А.Я. Управление персоналом организации: практик./ Под ред. А.Я. Кибанова: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Колат А.М. Мотивація стимулювання і оцінка персоналу. К.:-,-. - c.
Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. К.:-,-. - c.
Крамаренко В.І., Холод Б.І. Управління персоналом фірми: Навч. посіб. / За ред.. Крамаренко В.І., Холода Б.І.. К.:-,-. - c.
Кредхов А.І., Панченко Е.Г., Кредхов В.А. Менеджмент для керівників. К.:-,-. - c.
Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. І доп.. К.:-,-. - c.
Крылов А.А., Пруишеский Ю.В. Управление персоналом предприятия /Под ред. А.А. Крылова, Ю.В. Пруишеского: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Маренко Н.Л., Косаренко Н.Н. Управление персоналом организации: Учеб.. М.:-,-. - c.
Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. Посіб.. К.:-,-. - c.
Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Робінс С.П., Ченцо Д.А. Основи менеджменту: Пер. с англ.: Підр.. К.:-,-. - c.
Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: : Учеб. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Цыпкин Ю.А. Управление персоналом: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Щекин Г. Как эффективно управлять людьми: Науч.-практ. пособие. К.:-,-. - c.