Вибірка за предметом : 'Методика викладання у вищій школі'
[Кількість знайдених записів в базі: 5]

А А. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації європейської вищої школи: Тематична збірка для професорсько-викладацького складу. К.:-,-. - c.
Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача. К.:-,-. - c.
Кременя В.Г. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник. Тернопіль.:-,-. - c.
Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. Посібн.. К.:-,-. - c.
Плаксий С.И. Высшее образование: желаемое и действительное. М.:-,-. - c.