Вибірка за предметом : 'Методологія та організація наукових досліджень'
[Кількість знайдених записів в базі: 8]

Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Методологія соціально-економічного пізнання.. К.:-,-. - c.
Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. К.:-,-. - c.
Крушельницька О.В. Методолігія та організація наукових досліджень: Навч. Посіб. К.:-,-. - c.
Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності. К.:-,-. - c.
Сурмина Ю.П. Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода. К.:-,-. - c.
Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. К.:-,-. - c.
Фещенко В.М. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.. К.:-,-. - c.
Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.