Вибірка за предметом : 'Митні відносини та митна політика'
[Кількість знайдених записів в базі: 10]

А А. Митний кодекс України// Урядовий кур'єр. - 2012. - 17 травня. .:-,-. - c.
Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: опорний конспект лекцій/ Укл. О.П. Гребельник. К.:-,-. - c.
Гребельник О.П. Митна справа: Підручник - 4-те вид., оновл. та доп.. К.:ЦУЛ,2014. - 472c.
Деркач Л. Українська митниця: вчора, сьогодні, завтра. К.:-,-. - c.
Донченко О.О. Організація міжнародних перевезень: Навч. посібник.. К.:-,-. - c.
Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. Митна справа: підручник. К.:-,-. - c.
Каленський М.М., Пашка П.В. Митний контроль на автомобільному транспорті/ За ред. М.М. Каленського, П.В. Пашка. К.:-,-. - c.
Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ За ред. О.А. Кириченка - 2-ге вид., перероб. І доп.. К.:-,-. - c.
Сазонець І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ За ред. І.Л. Сазонця. Донецьк.:-,-. - c.
Терлецький Т.В., Баборига С.А. Технічні засоби митного контролю: Навч. посіб.. Луцьк.:-,-. - c.