Вибірка за предметом : 'Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті'
[Кількість знайдених записів в базі: 10]

Бутинець Ф.Ф., Шигун М.М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб. / За ред. Ф.Ф. Бутинця, М.М. Шигун. Житомир:.:-,-. - c.
Бутко А.Д., Заремба О.О. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Голубков Е.П. Какое принять решение (практикум хозяйственника). М.:-,-. - c.
Карданская Н.Л. Принципы управленческого решения: Учеб.. М.:-,-. - c.
Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Литвак Б.Г. Управленчиские решения. Учеб.. Москва.:-,-. - c.
Немцов В.Д. Управлінські рішення / Менеджмент організації: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.