Вибірка за предметом : 'Міжнародна економіка'
[Кількість знайдених записів в базі: 22]

А А. Важке завдання розвитку: Звіт про світову економіку. К.:-,-. - c.
Гаврилова Т.В. Международная экономика: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Доки М. Фирма в японской экономике. СПб.:-,-. - c.
Еклунд К. Ефективная економика – шведская модель. М.:-,-. - c.
Задої А.О., Тарасевича В.М. Міжнародна економіка: Підручник. К.:-,-. - c.
Зубов В.М. Как измеряется призводи-тельность труда в США. М.:-,-. - c.
Киреев А. Международная экономика: в 2-х ч.. М.:-,-. - c.
Козака Ю.Г. Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака та ін.. К.:-,-. - c.
Козик В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практ.. К.:-,-. - c.
Корольчука А.К., Гурко С.П. Мировая экономика / Под ред. А.К. Корольчука, С.П. Гурко. Минск.:-,-. - c.
Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: Теория и практика. М.:-,-. - c.
Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економіка. К.:-,-. - c.
Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика: Учеб.. М.:-,-. - c.
Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. К.:-,-. - c.
Румянцева А.Н. Міжнародна економіка: Підр. / За ред. А.Н. Румянцева. К.:-,-. - c.
Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: Підручник - 3-тє вид., перероб., доп.. К.:-,-. - c.
Соломінко К.С. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учеб.. М.:-,-. - c.
Сумянцев А.П., Сумянцева Н.С. Международная экономика: Кр. конспект лекций. К.:-,-. - c.
Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика: Підручник - 2-ге вид., перероб., доп.. К.:-,-. - c.