Вибірка за предметом : 'Міжнародна економічна інтеграція'
[Кількість знайдених записів в базі: 9]

А А. Довідник НАТО. Brussels.:-,-. - c.
Горюнова Є.О. Євроінтеграція: Навч. посіб.. К.:Академвидав,2013. - 224c.
Гоці С. Урядування в об'єднаній Європі/ Пер. З італ.. К.:-,-. - c.
Кордон М.В. Європейська та євроатлентична інтеграція України: Нвч. Посіб. - 2-ге вид.. К.:-,-. - c.
Лук'яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посібник. К.:-,-. - c.
Луцишин П.В., Федонюк С.В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку: Монографія. Луцьк.:-,-. - c.
Марченко М. Європейський Союз: Словник довідник/ Ред. М.Марченко. К.:-,-. - c.
Михайлова Л.І., Волченко Н.В., Зінчук Т.О. та ін. Євроекономічна інтеграція України: навч. посіб./ Авт. Л.І. Михайлова, Н.В. Волченко, Т.О. Зінчук, С.М. Кваша. К.:-,-. - c.
Писаренко С.М. Менеджмент Європейської економічної інтеграції: Підручник/ За ред. С.М. Писаренко. К.:Знання,2012. - 373c.