Вибірка за предметом : 'Міжнародне приватне право'
[Кількість знайдених записів в базі: 13]

А А. Врядування у Сполучених штатах: Нарис. К.:-,-. - c.
Базов В.П. Міжнародне гуманітарне право: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Дахно І.І. Міжнародне приватне право. авч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Каррі Д.П. Конституція США: Посіб.. К.:-,-. - c.
Ліпкан В.А. Міжнародне право: Підручник. К.:-,-. - c.
Лукашук И.И. Международное право. Учеб.. М.:-,-. - c.
Макланов В.В. Конституция зарубежных государств: Учеб. Пособ. М.:-,-. - c.
Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Тускоз Ж. Міжнародне право: Підр. / Пер з фр.. К.:-,-. - c.
Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Практикум з курсу Міжнародне і приватне право: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник - 5-те вид., випр., доп.. К.:-,-. - c.
Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підр.. К.:-,-. - c.
Шатров В.П. Международное экономическое право. Учебн. Пособ.. М.:-,-. - c.