Вибірка за предметом : 'Міжнародний корпоративний бізнес'
[Кількість знайдених записів в базі: 10]

Бутинець Ф.Ф., Романчук К.В. Основи бізнесу: Навч. посіб. - 2-е вид., перероб. І доп. / За ред. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. Житомир.:-,-. - c.
Віднійчук-Вірван Л.А., Вірван Н.В. Міжнародний бізнес: Укр. Бізнес-енциклопедія. Чернівці.:-,-. - c.
Гіл Ч.В. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ.: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Киосаки Р.Т., Летчер Ш.Л. Богатый папа, бедный папа. Ужгород.:-,-. - c.
Руденко Л.В. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій: Монографія. К.:-,-. - c.
Сазонець І.Л. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/ За ред. І.Л. Сазонця. Донецьк.:-,-. - c.
Скібицька Л.І., Скібицький О.М. Менеджмент підприємницької діяльності: Книга1. Організація бізнесу: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Сливоцький А. Міграція капіталу: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Стонер Д., Долан Е. Вступ у бізнес / Пер. з англ./ За ред. Й.С. Завадського. К.:-,-. - c.
Юхименко П.І., Гацька Л.П., Півторак М.В. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2011. - 488c.