Вибірка за предметом : 'Міжнародний фінансовий менеджмент'
[Кількість знайдених записів в базі: 23]

А А. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник.. К.:-,-. - c.
Антонов В.М., Яловий Г.К. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Ареф’єва О.В. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник.. К.:-,-. - c.
Балабанов И.Т. Сборник задач по финансовому менеджменту. М.:-,-. - c.
Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.:-,-. - c.
Брікхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. К.:-,-. - c.
Буряк Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций.. К.:-,-. - c.
Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навч.посібник - 2-ге вид., перерою. І доп.. К.:-,-. - c.
Мицак О.В., Чуй І.Р. Фінансовий менеджмент: Навч.посіб.. Львів.:-,-. - c.
Овсейчук М.Ф., Сидельникова Л.Б. Финансовый менеджмент. М.:-,-. - c.
Поддєрьогіна А. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник /За ред. Поддєрьогіна А.. К.:-,-. - c.
Самоснов Н.Ф. Финансовый менеджмент /Под ред. Н.Ф.Самсонова. М.:-,-. - c.
Самоснова Н.Ф. Финансовый менеджмент (Под ред. Самсонова Н.Ф.). М.:-,-. - c.
Стоянова Е. Финансовий менеджмент в условиях инфляции. М.:-,-. - c.
Стоянова Е.С. Практикум по финансовому менеджменту: Уч.-дел. ситуации/ Под ред. Стояновой Е.С.. М.:-,-. - c.
Стояновой Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е.С. Стояновой. М.:-,-. - c.
Стродинский Э.Е. Основы менеджмента на коммерческой основе. М.:-,-. - c.
Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика. Тернопіль.:-,-. - c.
Уткин Э.А. Финансовый менеджмент. М.:-,-. - c.
Холт Р. Основы финансового менеджмента. М.:-,-. - c.
Чернега О.Б. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб./ За ред. О.Б. Чернеги. - 2-ге вид., оновл. І доп.. Львів.:-,-. - c.
Юхименко П.І., Гацька Л.П., Півторак М.В. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб.. К.:ЦУЛ,2011. - 488c.