Вибірка за предметом : 'Міжнародні економічні відносини'
[Кількість знайдених записів в базі: 22]

А А. Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа: Зб. нормат. Актів.. К.:-,-. - c.
Багрова І.В. Зовнішньоекономічна дяльність підприємств. К.:-,-. - c.
Вічевич А.М., Мамсинець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посіб.. Львів.:-,-. - c.
Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи та прикладні аспекти:. Львів.:-,-. - c.
Гребельноик О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підр.. К.:-,-. - c.
Загородній А., Вознюк Г. Зовнішньоекономічна діяльність; Термінол. сл.. К.:-,-. - c.
Зеркалов Д.В. Довідник експедитора/ За ред.. Д.В. Зеркалова: Навч. посіб. – У 2-х кн. – Кн. 1. К.:-,-. - c.
Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – Вид. 3-тє, перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: Правове регулювання та гарантії здійснення: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Кредісова А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю.. К.:-,-. - c.
Кривов’язюк І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. Посіб.. Луцьк.:-,-. - c.
Мазаракі А.А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. К.:-,-. - c.
Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: Підручник — 4-те вид., перероб. і доп.. Львів.:ЛНУ,2011. - 406c.
Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підр.. К.:-,-. - c.
Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. Посіб.. К.:-,-. - c.
Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методика, практика.. Тернопіль.:-,-. - c.
Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практикум. Львів.:-,-. - c.
Школа І.М. Міжнародні економічні відносини: Підр. – 2-ге вид., перерод. і доп.. Чернівці.:-,-. - c.