Вибірка за предметом : 'Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції'
[Кількість знайдених записів в базі: 26]

А А. Економіка Сполучених штатів: Нарис. К.:-,-. - c.
А А. Валютно-курсова політика України: Монографія. /Авт.: М.І. Крупка, М.І. Кульчицький, Н.В. Жмурко, В.Д. Ванькович.. Л.:ЛНУ,2012. - 366c.
Боринець С.Я. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник.- 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Гаврилова Т.В. Международная экономика: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Гропеллі А., Нікбахт Е. Фінанси (пер. з англ.). К.:-,-. - c.
Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Доки М. Фирма в японской экономике. СПб.:-,-. - c.
Загороднвй А., Возняк Г. Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термін. словник. Львів.:-,-. - c.
Задоя А.О., Тарасевича В.М. Міжнародна економіка: Підручник/ За ред. А.О. Задої, В.М. Тарасевича. К.:-,-. - c.
Киреев А. Международная экономика: в 2-х ч.. М.:-,-. - c.
Козака Ю.Г. Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб./ За ред. Ю.Г. Козака та ін.. К.:-,-. - c.
Козик В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практ.. К.:-,-. - c.
Корніяка О. Мистетство гречности: Чи вміємо ми себе поводити?. К.:-,-. - c.
Лагутін В.Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика: Учеб.. М.:-,-. - c.
Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Патика Н.І. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Навч. Посіб.. К.:Знання,2012. - 566c.
Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. К.:-,-. - c.
Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. К.:-,-. - c.
Румянцева А.Н. Міжнародна економіка: Підр. / За ред. А.Н. Румянцева. К.:-,-. - c.
Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: Підручник.-3-тє вид., і доп.. К.:-,-. - c.
Савлука М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб./ За ред. М.І. Савлука. К.:-,-. - c.
Солонінко К.С. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учеб.. М.:-,-. - c.
Філіпенко А.С., Рогач О.І. Світова економіка: Підр.. К.:-,-. - c.
Шевчук В.О. Міжнародна економіка: Теорія і практика: Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.