Вибірка за предметом : 'Мікроекономіка'
[Кількість знайдених записів в базі: 18]

А А. Микроэкономика: Курс лекций. К.:-,-. - c.
Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. та доп.. К.:-,-. - c.
Башнянин Г.І., Щедра О.В. Мікроекономічна теорія: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навч. -метод. посібник. К.:-,-. - c.
Грантковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практ.: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Микроэкономика: Учеб.. СПб.:-,-. - c.
Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Кириленко В. Мікроекономіка: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Косік А.Ф., Грантковська Г.Е. Мікроекономіка: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Кулішов В.В. Мікроекономіка: основи теорії і практ.: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Лисовицкий В.Н. Микроэкономика. К.:-,-. - c.
Менкью Н.Г. Принципы экономикс (пер. с англ.). СПб.:-,-. - c.
Наливайко А.П. Мікроекономіка: Навч.-метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Ошибина Ю.А. Микро-макроэкономика/ Под ред. Ю.А. Ошибина. СПб.:-,-. - c.
Панчишин С. Мікроекономіка: тести і завдання. К.:-,-. - c.
Семюельсон П.А., Нордгауз Д. Мікроекономіка (пер. с англ.). К.:-,-. - c.
Титова Т.Н. Микроэкономика: кр. курс лекций. К.:-,-. - c.
Ястремський О.І.,, Грищенко О.Г. Основи мікроекономіки: Підр.. К.:-,-. - c.