Вибірка за предметом : 'Науково-технічний переклад'
[Кількість знайдених записів в базі: 8]

Бурак А.Л. Введение в практику письменного перевода с русского языка на английский: Этап 1: уровень слова. М.:-,-. - c.
Волкова З.Н. Научно-технический перевод. Англ. и рус. яз. Выпуск І.. М.:-,-. - c.
Докштейн С. Я. Практический курс перевода научно-технической литературы (англ. язык). М.:-,-. - c.
Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Вінниця.:-,-. - c.
Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. М.:-,-. - c.
Носенко И.А., Горбунова Е.В. Пособие по переводу научно-технической литературы с англ. языка на русский. М.:-,-. - c.
Поляков С.Я. Технічний переклад: Практ. переклад для студ. спец. 7.030507 „Переклад”. Луцьк.:-,-. - c.
Пумпянский А.Л. Чтение и перевод с английской научной и технической литературы: Лексика, грамматика, фонетика, упражн. Мн..:-,-. - c.