Вибірка за предметом : 'Облік зовнішньоекономічної діяльності'
[Кількість знайдених записів в базі: 8]

Бархатов А.П. Бухгалтерский учет совмесной предпринима-тельской и внешнеэко-номической деятельности. М.:-,-. - c.
Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності: Підр.. Житомир.:-,-. - c.
Волкова І.А., Реслер М.В., Калініна О.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посібник. К.:ЦУЛ,2011. - 304c.
Дупай М.М. Облік і аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин: Навч. посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.
Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності Практикум: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підр.. К.:-,-. - c.
Лукашова І.О., Головащенко О.М. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. -практ. посібник - 2-ге вид., перероб. і доп.. Львів.:-,-. - c.
Моторин Р.М., Моторина Т.М. Система національних рахунків: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.