Вибірка за предметом : 'Облік у бюджетних установах'
[Кількість знайдених записів в базі: 11]

Атамас П.Й. Бухгалтерський облік в бюджетних організація: Навч посіб.. К.:-,-. - c.
Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Левченко З.М. Облік у бюджетних установах/ І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля, З.М. Левченко. К.:-,-. - c.
Гарасим П.М., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва: Навч посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.
Джога Р.Т. Бухгалтерський облік в бюджетних установах і оргаіизаціях: Навч посіб... К.:-,-. - c.
Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Мельник Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Панкевич Л. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч посіб. / Л. Панкевич та ін.. Львів.:-,-. - c.
Сахарцева И.И., Романенко Т.П. Бухгалтерський учет в бюджетних установах: Учеб. пособ. К.:-,-. - c.
Свірко В.В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: методологія та організація: Навч посіб.. К.:-,-. - c.
Свірко С.В. Бухгалтерський облік і у бюджетних установах: Посібник. Моногр.. К.:-,-. - c.
Сопко В.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч посіб.. К.:-,-. - c.