Вибірка за предметом : 'Облік у зарубіжних країнах'
[Кількість знайдених записів в базі: 5]

Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Житомир.:-,-. - c.
Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах: Учеб. пособ.. Минск.:-,-. - c.
Стоун Д., Хитчинг  К. Бхгалтерски учет и финан-совый анализ: Подг. курс. М.:-,-. - c.
Ткач В.П., Ткач  М.В. Международная система учета и отчетности. М.:-,-. - c.