Вибірка за предметом : 'Облік і аудит'
[Кількість знайдених записів в базі: 17]

А А. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтер-ського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. К.:-,-. - c.
Аренс Э.А. Аудит/ Под ред. Соколовой Я.В.. М.:-,-. - c.
Бирюкова И.П., Випих Г.Т. Бухгалтерский учет и аудит в Украине. К.:-,-. - c.
Бондар М.І. Аудит в АПК: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: новий план рахунків та фінан. звітність. Наскрізні задачі з відповідями. / Відпов. за випр .Бутинець Ф.Ф.. Житомир.:-,-. - c.
Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит. Тернопіль.:-,-. - c.
Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація.. К.:-,-. - c.
Журавель Г.П. Збірник задач з бухгалтерського обліку. Тернопіль.:-,-. - c.
Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Облік і аудит: Термінологічний словник. Львів.:-,-. - c.
Кузминский А. Аудит / А. Кузминский и др.. К.:-,-. - c.
Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Немченко В.В., Редько О.Ю. Основи державного, незалежного, професійного та внутрішнього аудиту: Підручник/ За ред. В.В. Немченко, О.Ю. Редько. К.:-,-. - c.
Островерха Р.Е. Організація обліку: Навч. посіб.-2-ге вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. К.:-,-. - c.
Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Шкіря Н.Л. Аудит: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.