Вибірка за предметом : 'Облік і звітність в оподаткуванні'
[Кількість знайдених записів в базі: 10]

Іванов Ю.Б., Єськов О. Л. Сучасне оподаткування: Мотиваційний аспект. Монографія. Х.:-,-. - c.
А А. Податковий кодекс України//Офіційний вісник України. .:-,-. - c.
Бідюк О.О., Шара Є.Ю. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Бечко П.К., Захарчук О.А. Основи оподаткування. К.:-,-. - c.
Козлова Е.П. Бухгалтер и налоговый инс-пектор. Проблемы и решения. М.:-,-. - c.
Островерха Р.Е. Організація обліку: навч. посіб.- 2-ге вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Панасюк В. М. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навч. посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.
Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навч. посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.
Сутормина В. М. Держава – податки - бізнес. К.:-,-. - c.