Вибірка за предметом : 'Облікова політика підприємства'
[Кількість знайдених записів в базі: 6]

А А. Облік, аналіз та аудит: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Підр. / За ред.Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:-,-. - c.
Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підр.. К.:-,-. - c.
Лень В.С., Гливенко Б.О. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Островерха Р.Е. Організація обліку: Навч. посіб.-2-ге вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.