Вибірка за предметом : 'Операційний менеджмент'
[Кількість знайдених записів в базі: 15]

Іванова В.Й. Практикум з операційного менеджменту: навч. посіб./ Укл. В.Й. Іванова. Х.:-,-. - c.
Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник. К.:-,-. - c.
Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: навч. посібник. К.:-,-. - c.
Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Гелловэй Лес Операционный менеджмент: принципы и практика. СПб.:-,-. - c.
Ильенкова Производственный менеджмент / Под ред. Ильенковой: Учеб.. М.:-,-. - c.
Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент: Учебник. СПб.:-,-. - c.
Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособ. К.:-,-. - c.
Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. Пособие. М.:-,-. - c.
Минаев Э.С. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для менеджеров Управление развитием организации: Модуль 15. М.:-,-. - c.
Михайловська О.В. Операційний менеджмент. К.:-,-. - c.
Омельяненко Г.В., Задорожна Н.В. Операційний менеджмент: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Плоткин Я.Д., Пащенко І.М. Виробничий менеджмент: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посіб. – 2-е вид.. К.:-,-. - c.
Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент. – 8-е изд.: Пер. с англ.. М.:-,-. - c.