Вибірка за предметом : 'Організація бухгалтерського обліку в торгівлі'
[Кількість знайдених записів в базі: 9]

Бутинець Ф.Ф., Малюги Н.М. Бухгалтерський облік в торгівлі / За ред. Бутинця Ф.Ф., Малюги Н.М.. Житомир.:-,-. - c.
Грабова Н.М. Бухгалтерський облік у торгівлі: Навч посіб.. К.:-,-. - c.
Грабова Н.Н., Добовский ВН. Бухгалтерский учет в призводственных и торговых предприятиях.. К.:-,-. - c.
Малюги Н.М. Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво: Зб. задач і вправ / Малюга Н.М.. Житомир.:-,-. - c.
Матвіїв М.Я., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами. – 2-е вид., стереотип.: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. Підр.. К.:-,-. - c.
Павлюк І. М. Рекомендації з організації і ведення бухгалтерського обліку бартерних операцій на підприємствах і в організаціях України.. Коломия.:-,-. - c.
Свідерській Є.І. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч посіб.. К.:-,-. - c.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: Навч. - метод. посіб.. К.:-,-. - c.