Вибірка за предметом : 'Організація виробництва в галузі'
[Кількість знайдених записів в базі: 15]

Бахтінова А.П., Гиль О.О., Гришина Л.О. Організація виробництва: практикум: навч. Посіб.. Львів.:-,-. - c.
Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Герасимчук В.Г., Розенплентер А.Е. Економіка та організація виробництва: підр. / За ред..В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. К.:-,-. - c.
Григурко І.О., Брендуля М.Ф., Доценко С.М. Організація та планування виробництва в курсових та практичних роботах: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Гриньова В.М., Салуч М.М. Організація виробництва: Підручник. К.:-,-. - c.
Кожекин Г.Я., Синица Л.М. Организация производства: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Круша П.В., Подвигіної В.І. Організація виробництва: Підручник/ За заг. Ред. П.В. Круша, В.І. Подвигіної. К.:-,-. - c.
Курочкин А.С. Организация производства: Консп. лекций: Учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Милькер Б.З. Теория организаций: курс лекций: Учеб. пособ.. М.:-,-. - c.
Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации: Практ. пособ.. СПб.:-,-. - c.
Мороз В.С., Тельнов А.С. Організація виробництва: Навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Онищенко В.О. Організація виробництва: Навч. посіб. / За ред. В.О. Онищенко. К.:-,-. - c.
Петрович Й.М. Організація виробництва (практикум).. К.:-,-. - c.
Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации: Учеб. пособ.. К.:-,-. - c.
Тян Р.Б., Багрова І.В. Організація виробництва: навч. посіб.. К.:-,-. - c.