Вибірка за предметом : 'Організація діяльності підприємства'
[Кількість знайдених записів в базі: 12]

А А. Основи власної справи: Довідник підприємця. Луцьк.:Асоціація,2005. - 96c.
А А. Практичні рекомендації щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності: Метод. Рекомендації. К.:ЛОГОС,2006. - 204c.
Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія. К.:ЦНЛ,2004. - 807c.
Вороніна Л.І. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посіб./ За ред. Л.І. Вороніної - 2-е вид.. К.:Європ. Ун-т,2002. - 307c.
Карлін М.І. Правові основи підприємництва: Навч. посіб. - 2-е вид., перероб. і доп.. К.:Кондор,2006. - 368c.
Липчук В.В., Гнатишин Л.Б. Фермерські господарства: стан, проблеми та стратегії розвитку: Монографія. Львів.:Магнолія 2006,2010. - 235c.
Липчук В.В., Липчук Н.В. Агротуризм: організаційно-економічні засади розвитку: Монографія. Львів.:Сполом,2008. - 160c.
Липчук В.В., Коробка С.В. Розвиток малого підприємництва в сільському господарстві: Монографія. Львів.:Сполом,2011. - 227c.
Петрович Й.М. Створення і функціонування суб'єктів підприємництва: Навч. посіб./ За ред. Й.М. Петровича. Львів.:Магнолія 2006,2007. - 256c.
Роїна О.М. Як стати підприємцем: Практ. посіб.. К.:КНТ,2004. - 452c.
Скібицька Л.І., Скібицький О.М. Менеджмент підприємницької діяльності: Книга1. Організація бізнесу: Навч. посіб.. К.:Кондор,2009. - 896c.
Старцев О.В. Підприємницьке право: Підручник/ За ред. О.В. Старцева - 2-е вид., перероб. і доп.. К.:Істина,2005. - 600c.