Вибірка за предметом : 'Організація обліку'
[Кількість знайдених записів в базі: 23]

А А. Оплата праці: Консульта-ції. Нормативна база. Дніпропетровськ.:-,-. - c.
Абрамов В.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. Одеса.:-,-. - c.
Адамчук В.В. Экомика и социология труда: Учеб.. М.:-,-. - c.
Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Буряк П.Ю. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч. посіб.. К.:.:-,-. - c.
Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Підр. / За ред.Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:-,-. - c.
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. К.:-,-. - c.
Дарманська Г.О., Рижа Т.В. Облік розрахунків з оплати праці: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Дунай М.М. Організація, облік, звітність та оподаткування малого бізнесу. Навч. посіб.. Тернопіль:.:-,-. - c.
Завіновська Г.Т. Економіка праці Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Загородній А.Г., Сопко В.В., Партин Г.О. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підр.. К.:-,-. - c.
Кужельний М.В., Лінник В.Г. Організація бухгалтерського обліку: Підр. / За ред.Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:-,-. - c.
Лень В.С., Гливенко Б.О. Організація бухгалтерського обліку: Вправи, ситуації, тести. Житомир.:-,-. - c.
Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансо-вий облік: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Матвіїв М.Я., Хомич П.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами власності. – 2-е вид., стереотип.: Навч. посіб.. К.: ЦНЛ, 2004. –.:-,-. - c.
Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Милявська Е.П., Жабін О.І. Облік на підприємствах малого бізнесу: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Михайлов Є.П. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб./ Під ред. Є.П. Михайлова. К.:-,-. - c.
Островерха Р.Е. Організація обліку: Навч. посіб.-2-ге вид., перероб. і доп.. К.:-,-. - c.
Пащенко І.Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Сопко В. Бухгалтерський облік у підприємництві. К.:-,-. - c.
Фаріон І.Д., Жук Л.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Організація, облік, аналіз, контроль: навч. посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.
Хом’як Р.Л. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч. посіб.. Львів:.:-,-. - c.