Вибірка за предметом : 'Організація обліку заробітної плати'
[Кількість знайдених записів в базі: 13]

А А. Оплата праці: Консульта-ції. Нормативна база. Дніпропетровськ.:-,-. - c.
Абрамов В.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. Одеса.:-,-. - c.
Адамчук В.В. Экомика и социология труда: Учеб.. М.:-,-. - c.
Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. К.:-,-. - c.
Дарманська Г.О., Рижа Т.В. Облік розрахунків з оплати праці: навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Завіновська Г.Т. Економіка праці Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. К.:-,-. - c.
Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансо-вий облік: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Михайлов Є.П. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб./ Під ред. Є.П. Михайлова. К.:-,-. - c.
Пащенко І.Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб.. Львів.:-,-. - c.
Фаріон І.Д., Жук Л.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Організація, облік, аналіз, контроль: навч. посіб.. Тернопіль.:-,-. - c.