Вибірка за предметом : 'Організація і методика аудиту'
[Кількість знайдених записів в базі: 19]

А А. Організація і методика проведення аудиту: Навч.-практ. посіб.. К.:-,-. - c.
Адамс Р. Основы аудита. И.:-,-. - c.
Андреев В.Д. Практический аудит: Спр. пособ.. М.:-,-. - c.
Аренс Э.А. Аудит / Под ред. Соколовой Я.В.. М.:-,-. - c.
Білуха М.Т. Курс аудиту: Підр.. К.:-,-. - c.
Бондар М.І. Аудит в АПК: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Бондаренко Н.О. Аудит суб’єктів підприєм-ницької діяльності: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Бутинець Ф.Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир.:-,-. - c.
Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – 3-е вид., стереотип.. К.:-,-. - c.
Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація.. К.:-,-. - c.
Завгородній А.Г. Аудит: теорія і практика: Навч. посіб – 2-е вид., доп. і перероб.. Львів.:-,-. - c.
Кузьминский А. Аудит / А. Кузьминский и др.. К.:-,-. - c.
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Немченко В.В., Редько О.Ю. Основи державного, незалежного, професійного та внутрішнього аудиту: Підручник/ За ред. В.В. Немченко, О.Ю. Редько. К.:-,-. - c.
Пушкар М.С. Контролінг. Монографія.. Тернопіль.:-,-. - c.
Редько А. Аудит: просто о сложном: Учеб.-практ. пособ.. К.:-,-. - c.
Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч. посіб.. К.:-,-. - c.
Савченко В.Я. Аудит: Навч.-метод. посіб.. К.:-,-. - c.
Фридман П. Аудит: Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. М.:-,-. - c.